מחפשי האמת

"אנו מתאספים יחד בהוראה זו, לא מפני שניתן לדעת את האמת, אלא מפני שהאמת היא בלתי נמנעת."
- וויין ליקרמן